Fond forestier

Ocolul Silvic Someş–Ţibleş s-a înfiinţat în data de 28.10.2002 în baza autorizației nr: 23/28.10.2002. eliberată de M.A.A.P. şi avea în administrare o suprafaţă inițială de 9762 ha fond forestier, proprietate a localităților: Zagra (4832 ha), Salva (2496 ha), Coşbuc (1482 ha) și Runcu Salvei (1524 ha).

Ulterior, începând cu data de 01.05.2005 au aderat în vederea administrării de către Ocolul Silvic Someş – Ţibleş a suprafețelor de fond forestier şi localitațile Rebrişoara (3062 ha); Rebra (2060 ha); Nimigea (3598 ha); parte a oraşului Năsăud (591 ha), precum și Parohiile Ortodoxe: Rebrişoara, Gersa I, Gersa II, (65 ha), astfel încât la data actuală suprafaţa de fond forestier administrată de Ocolul Silvic Someş – Ţibleş este de 19710 ha.

Suplimentar celor prezentate mai sus Ocolul Silvic Someş – Ţibleş are încheiate si contracte de prestări servicii silvice( pază) cu diverși proprietari de fond forestier persoane fizice și juridice aflați în raza administrativ-teritorială a ocolului silvic

 Din punct de vedere administrativ, pe raza ocolului se regăseşte o mare alternanţă a tipurilor de proprietate: păduri ale unităţilor teritorial administrative (care constituie marea majoritate), păduri proprietate privată şi păduri ale Statului Român, suprafeţele aflate în administrare întinzându-se din etajul deluros de gorunete până în etajul montan de molidişuri, având o mare amplitudine ecologică.

De asemenea, suprafeţele de fond forestier aflate în administrarea ocolului sunt grupate în Unităţi de Bază, asociate fiecărei unitați administrativ- teritoriale în parte.

Suprafeţele care intră în administrarea Ocolului Silvic Someş – Ţibleş aparţin grupei nordice a Carpţilor Orientali, mai precis a munţilor Rodnei şi Ţibleşului.

Tipurile de staţiuni identificate sunt răspândite discontinuu din etajul deluros de gorunete pînă în etajul montan de molidişuri. Cele mai răspândite sunt cele din etajul montan-premontan de făgete cu Asperula-Dentaria, din etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete cu Asperula – Asarum, dar şi cele din etajul montan de amestecuri cu Asperula – Dentaria. Condiţiile staţionale sunt favorabile speciilor forestiere de bază - molid, fag, gorun – care valorifică în mod optim condiţiile staţionale oferite.

În cadrul lucrărilor de administrare a fondului forestier se execută:

  • paza fondului forestier;
  • lucrări de regenerarea pădurilor;
  • îngrijirea plantaţiilor;
  • tăieri de îngrijire a arboretelor tinere (degajări, curăţiri, rărituri);
  • lucrări de monitorizare a evoluţiei unor dăunători ai pădurilor specifici fiecărei specii în parte;
  • lucrări ce vizează protecţia pădurilor;

Nasaud